Bir Demet Hadis-73

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Hazreti Ebû Musa el-Eş’arî (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

 

Eş’arî kabilesinden olanlar, Allah yolunda mücahede için sefere çıktıklarında azıkları tükenirse ya da Medine’de ailelerinin yiyecekleri azalırsa, yanlarında bulunanları bir yaygının üzerinde toplarlar, sonra onu tek bir kabla eşit olarak paylaşırlar. Onlar bendendir, ben de onlardanım.

 

[Buharî, Şirket 1; Müslim, Fezailu’s-Sahabe 167, (2500).]

Tags: , , ,