Error: Only up to 6 modules are supported in this layout. If you need more add your own layout.

Bir Demet Hadis-66

Herkul | . | HERKULDEN BIR DEMET HADIS

Câbir b. Abdullah (radiyallahü anh)’ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz (aleyhisselam) şöyle buyurmuştur.

Kanaat bitip tükenme bilmeyen bir hazinedir.

(Taberânî, Mu’cemü’l-Evsat, 7/84)

Tags: , , ,