Yıl Seçiniz..

HAKİKAT DAMLALARI ARŞİV

Temsilde inkıtânın muhataplarda ve arkadan gelenlerde teşettüt-ü ârâya (fikir dağınıklığına) sebebiyet vereceği unutulmamalıdır. *** Dünyadan kopmuş bir Türkiye’nin ayakta kalması mümkün değildir. Onu çevresinden tecrît .....
Ne nikbin ne de bedbin, bizim mesleğimiz hakikatbin olmaktır.***Süvari attan anladığı gibi, küheylan da yiğitten anlar.***Seleflerimizden bazıları sadece namazı kaçırınca değil, namazda duyulması gereken bir .....
Akıbetimizden eminmişiz gibi bir halimiz var; hiç eksiğimiz, kusurumuz yokmuş gibi davranıyoruz. * * * Saygısızlığın ve edepsizliğin başını alıp yürüdüğü bir dönemde hiç olmazsa .....
Marjinalleştikçe hırçınlaşan bir güruh, vukuatla gerilim çıkarttıkları gibi ihtimalat ile de gerginliğe sebebiyet veriyor ve şeytan tarafından kulaklarına fısıldanan muhtemel olayları mutlaka gerçekleşecekmişcesine dillendirerek milleti .....
Helalinden kazanmak sevap olduğu gibi, gerekirse dükkan dükkan dolaşıp helal rızkı araştırmak da insana ibadet sevabı kazandırır. ***Laubali insanların ötelere tam inandıkları söylenemez; zira, ahirete .....
“Ben”e göre daha hafif bir hatadır “biz” demek; ne ki, âidiyet mülahazası ifade etmesi açısından o da mahzurludur; fakat, “ene”yi yırtmanın ilk basamağı da odur. .....
Yapılması gerekli olan bütün işler tamamlanmış gibi rahat ve rehavete düşmek ne kadar tehlikeli ise, ye’se düşmek ve kuvve-i maneviyeyi kırmak da o kadar tehlikelidir. .....
Hangi sebeple olursa olsun, masum insanların kanına giren kimse mel’un, yaptığı iş de mel’anettir. *** Hazreti Mevlana ve Ahmet Yesevî gibi büyükler bugün neş’et etselerdi, .....
Gönülleri fetheden, beyan talâkatı değil hareket talâvetidir.***En masum riya âidiyet mülahazasıyla söylenen “biz yaptık” ifadesinin tahtında gizlidir.***Herkesin te’yide ve desteğe ihtiyacı olduğundan, insanların kalbî ve .....
Yeryüzünde isyan artınca sema cimrileşir.***Cesedin kirli bataklıklarında debelenmekten kurtulamayanlar, kalbin zümrüt tepelerine asla ulaşamazlar.***Bir çeşit başkalaşan her çeşit başkalaşmaya müsait demektir; zinhar, o kapıyı hiç .....
Alvarlı Efe Hazretleri, sürekli “Allah bizi insan eyleye!…” diye dua ederdi. Aklınıza “İnsan değil miyiz ki?” sorusu gelebilir; fakat, potansiyel insan olma başkadır, kişinin bütün .....
İman ile eman aynı köktendir; mü’minlere emniyet telkin etmeyenin imanında problem vardır, imanın insana ahiret emanı olacağı da aşikardır. *** Önde olmak, önde görünmek değil, .....
Sıdk hafifleyince nifak ağır basar; zira, münafıklığın en bariz vasfı kizbdir.***Hizmet adamı naz değil, niyaz eridir; o en yüce payelere de erse temkin ve teyakkuzunu .....
Katletmenin sevab olacağı bir yer vardır, o da içinizdeki olumsuz duygu ve düşünceleri öldürmenizdir. Hayatınızı hoşgörüye bağlasanız bile, içinizdeki kin ve nefrete karşı ilan-ı harb .....
Birden ortaya çıkan ve zahmetsizce gelenler, aniden kaybolur ve sessizce giderler.***Günah nifakla aynı cinsten olduğu için kalbinde nifak kırıntıları bulunanlar günahlardan rahatsız olmazlar; masiyetin gönülde .....
Habib-i Neccar, arkasında yürünecek rehberlerin en önemli iki vasfını nazara verirken onların hizmetlerine mukabil hiçbir ücret/menfaat beklemediklerini ve önce kendilerinin dosdoğru yolda yürüdüklerini belirtir. Doğrusu, .....
Bana, aklı şu işe şöyle eren, bu işi böyle beceren kimseleri getireceğinize terakki ettikçe -bir debbağın deriyi yere vurduğu gibi- kendisini yerden yere vuran insanları .....
Bütün gurbetlerin iksiri Allah’a kurbettir.***İçinde yaşadığı çağı iyi okuyamayan bir insan, Kur’an-ı Kerim’i elli defa okusa da hep geçmişe dair şeyler söylemekten kurtulamaz.***İnsan, başkalarına “Günaha .....
Namaz kılmana, oruç tutmana, zekat vermene vesile ilim olsa da Allah’ı sana namaz, oruç, zekat gibi ameller bildirecektir; zira, marifete ilimle değil amelle erilir.***Yunus, Taptuk’un .....
Aşkınlığa talip olmazsanız taşkınlara engel olamazsınız.***-Avamca- “Allah beni gözden çıkardı” mülahazasına girmek ve buna inanmak küfürdür.***Hak kapısındaki vefa, yolda kalmamanın en büyük teminatıdır; Cenâb-ı Allah, .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo